TMI Turkey

Türkiye’nin en büyük kurumsal eğitim danışmanlık kuruluşlarından biri olan PDR Group’un kurucu şirketi olan TMI Türkiye, 1989 yılından beri TMI a/s’in Türkiye ve Türkî Cumhuriyetler temsilciliğini yürütmektedir. 

TMI Türkiye, kuruluşlara Stratejik İK Yönetimi uygulamalarına insan odaklı bir yaklaşımla dâhil olarak, onlara Liderlik ve Yetenek Gelişimi, Güven ve Çalışan Bağlılığı, Eleman Tutundurma, Katılımcı Yönetim, Hizmet Kültürü ve Müşteri Bağlılığı temelli Değişim Yönetimi ve Kurum Kültürü Yaratma süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle destek ve yardımcı olur.

TMI Türkiye, çalışanların bireysel performanslarını arttırarak, onları bir ‘Takımdaş’ ve ‘Kurumdaş’ olmaları konusunda teşvik eder, içlerindeki pozitif enerjiyi ortaya çıkararak, değişimi kabullenmeye yönelik bir yaklaşım ile kendini iyi hisseden kişiler olarak yaratılan kurum kültürünün bir parçası olmalarına yardım eder. 

TMI Türkiye, temsilcisi olduğu TMI a/s ‘in 50’ye yakın ülkede yapmış olduğu kurumsal değişim projelerinden edindiği tecrübeleri Türkiye’de yüz binlerce çalışanın katıldığı proje ve seminerlerden elde ettiği büyük bilgi birikimi ile harmanlamış, herhangi bir kurumsal eğitim şirketinin bir ülkede oynayabileceğinin çok üstünde bir rol oynamıştır.

TMI Türkiye, bu rolü oynarken:

  •     Kurumsal değişim ve hizmet kültürü alanında insanı bir birey olarak ön plana koyan Önce İnsan (Putting People First)
  •     Kişisel etkinlik ve sonuç üretme alışkanlığı konusunda Time Manager
  •     Çalışanların yapmış olduğu işe Kişisel Garanti (Personal Guarantee) vererek, asıl performansları ile ideal performansları arasındaki farkı azaltmalarına yönelik Kişisel Kalite (Personal Quality)
  •     Bir takım olmanın esası olan ve ancak güçlü, yetkin ve etkin bireylerin bir araya gelmesi ile oluşabilecek bir kültür olan Takımdaşlık (Teamship)
  •     Sorumluluk alan, inisiyatif kullanan, şirketine bağlı, güçlü Takımdaşlardan oluşan ve departman içi ve departmanlar arası yönetici-çalışan ilişkilerini geliştirerek, herkesin kurumu için en iyisini yapmaya çalıştığı bir kültür olan Kurumdaşlık™ (Employeeship™)

kavram ve süreçlerini Türk şirketlerine uyarlayıp, uygulayarak yaygınlaştırırken; bu kavramları Türkçeye kazandırmış,  bu kavramların Türk iş hayatında yaygın şekilde kullanılmaları ile ortak bir dil ve kültür yaratmıştır. 

TMI Türkiye'nin temsil ettiği değerli know-how ve bilgi birikimi yanında en önemli gücü, özellikle yüksek performans ve standardizasyon gerektiren büyük projeleri gerçekleştirirken edindiği tecrübe, yüksek yapabilirlik kabiliyeti ve kapasitesidir. 

Kurulduğu günden bu yana TMI Türkiye,  gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında gerçekleştirdiği uzun ve zorluk derecesi yüksek değişim projelerinde, sağladığı yüksek kalite ve standardizasyon ile sektöründeki pek çok uluslararası kuruluşun altından kalkamayacağı bir başarı elde etmiştir.

TMI Türkiye, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini aşağıdaki alanlarda yoğunlaşarak sunmaktadır:

  •     Çalışanların enerjisini, şirketin marka gücü ile özdeşleştirerek rekabet avantaj sağlamalarını hedefleyen Markalaşmış Kurum Kültürü
  •     Müşteri odaklı bir kurum yaratmak için sistem süreç ve çalışanları geliştirerek müşterileri elde tutarken, yeni müşteriler kazanmalarını hedefleyen Hizmet Kültürü
  •     “Kendini iyi hisseden insanlar, iyi sonuçlar üretir” ve “iyi sonuçlar üreten insanlar, kendini iyi hisseder” yaklaşımı ile tüm çalışanlara kişisel, takım ve organizasyonel etkinliğin artırılmasına yönelik yetkinlikler kazandırmayı hedefleyen Performans Gelişimi
  •     İş liderlerine stratejileri hayata geçirmek ve günümüz organizasyonlarını başarıya taşımak için gerekli Etkin İnsan Yönetimi ve Duygusal Zekalı Liderlik yetkinlik ve araçlarını kazandırmayı hedefleyen Liderlik Gelişimi