PDR-HR Consulting

PDR-HR Danışmanlık, insan yönetimini daha etkin kılma ve çalışan potansiyelini mümkün olan en yüksek seviyede ortaya çıkarma konu-larında insan kaynakları yönetimi danışmanlığı vermektedir. 2013 yılında kurulan PDR-HR, yaratıcı, esnek, güvenilir ve deneyime dayalı çözümler sunarak, müşterilerinin sürdürülebilir insan kaynakları yönetim sistemlerine sahip olmalarında iş ortaklığı anlayışı ile hareket etmektedir.

PDR-HR Danışmanlık müşterilerine aşağıdaki konularda destek vermeyi amaçlar: 

  •      Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
    •      Strateji Geliştirme
    •      Stratejik Planlama
  •      Performans Yönetimi
    •      İş Analizi ve Tasarımı
    •      Yetkinlik Temelli Yönetim Modeli
    •      Ücretlendirme Yönetimi
    •      Takdir ve Ödüllendirme Yönetimi
  •      İnsan Kaynakları Gelişimi
    •      Liderlik ve Yetenek Gelişimi
    •      İşe Alım Stratejisi Geliştirme
    •      İşe Alım Süreç Geliştirme
    •      Tutundurma
    •      Güven ve Çalışan Bağlılığı Yaratma
    •      Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
    •      Eğitim ve Gelişim
  •      Organizasyonel Gelişim
    •      Değişim Yönetimi
    •      İşyeri Prensip ve Politikaları
    •      Organizasyon Kültürü
    •      Katılımcı Yönetim Modeli
    •      Çalışanla İlişkiler Yönetimi