Duygusal Dayanıklılık

Genel Bakış

Bu eğitim kişilerin hayata bakış açılarında seçtikleri tutum ve davranışlarda pozitif düşünebilmeleri sağlamak için farkındalıklarını arttırmayı hedeflemektedir.

Yaşamın her ânında kendi duygu, değer ve inançlarının farkında olarak, kendilerini bütünsel bir şekilde kabul edip pozitif düşünmelerini, olaylara iyi yönünden bakabilmeyi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşıldığında tekrar iç motivasyonlarını sağlayabilmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

Neden katılmalıyım?

 1. Dayanıklılığı tanımlamak ve bunun yaşam için önemini anlamak
 2. Olumlu ve olumsuz düşünme arasındaki farkları anlamak ve kendi olumlu düşünme sürecini tanımlamak.
 3. Dayanıklılık inşa etmeye yardım edecek araçları kullanmak
 4. Yaşamın her ânı için gereken kilit Duygusal Zekâ becerilerini geliştirmek
 5. Başkalarına dayanıklılık inşa etmek konusunda yardımcı olmak

 

Programda Yer Alan Konu Başlıkları

 • Düşünce Yapısı ve Zihin Modelleri
 • Olumluya Karşı Olumsuz Düşünme- Üç Boyut
 • Olumsuz Düşünmenin Üstesinden Gelme- SİS Tekniği (Dr. Albert Ellis Tarafından Geliştirilen Sıkıntı / İnançlar / Sonuçlar
 • Engelleme Merdiveni & Denetim Konumu
 • Duygusal Zekâ ve Şefkat Geliştirme

 

Süre – Saat

Yarım Gün: 09:30 – 12:30

 

Eğitim Platformu

On-Line Platform Uygulamaları

 

Eğitim Metodolojisi

 • Eğitim öncesi ‘’Olumlu Düşünme Testi ‘’ ile mevcut durum değerlendirilmesi.
 • Kapsamlı, etkileşimli ve farklı öğrenme eğilimlerini destekleyen bilgi paylaşımı
 • Dayanıklılık ve bilgi derinliğini destekleyen egzersizler
 • Beceri gelişimini destekleyen bireysel ve grup uygulamaları
 • Eğitim öncesi ve eğitim sonrası paylaşımlar ile bilginin davranışa dönüşmesine yardımcı olmak. (Makale ve video paylaşımları)

 

Eğitim Danışmanı cv http://http://www.pdropenplatform.com/our-trainers

 

Program Dokümanı ve Katılımcı Belgesi

Program sonrası kişilere eğitimde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi ve katılımcı belgesi on-line olarak gönderilmektedir.

 

Program Katılım Koşulları

Program ile ilgili kapsamlı eğitim akışı ve katılım koşulları bilgisi için spancaroglu@pdropenplatform.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.