Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR)

Genel Bakış

Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) mindfulness pratiklerinin yapılandırılmış olarak ilerlediği, bilimsel araştırmalarla desteklenmiş 8 haftalık bir grup programıdır.

Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından 1979 yılında MIT (Massachusetts Institute of Technology) Mindfulness Merkezinde hayata geçirilmiştir. Destekleyici, tamamlayıcı, önleyici bir yöntem olarak kullanılabilir.

İlk olarak kronik hastalıkları olan kişilerle başlayan programda, değişim azalan ağrılar acılar değildir. Program kişilerin hastalıkları ile olan ilişki biçimlerini değiştirmiş ve program o günden bu yana stres, zorlayıcı duygu ve durumlarla baş etme amaçlı olarak kullanılmıştır.

Neden katılmalıyım?

MBSR ilk olarak kronik hastalıkları olan kişilerle başlayan programda, değişim azalan ağrılar acılar değildir. Program kişilerin hastalıkları ile olan ilişki biçimlerini değiştirmiş ve program o günden bu yana stres, zorlayıcı duygu ve durumlarla baş etme amaçlı olarak kullanılmıştır.

Bu 8 haftalık programın sonunda katılımcılar stres, zorlayıcı duyguları yönetebilme, bu duygularla beraber kalabilme ve iyi oluşlarını, esenliklerini desteklemek üzerine bir iç görü kazanırlar.

Programda Yer Alan Konu Başlıkları

MBSR, eski Budist Vipassana (içgörü) ve Shamatha (odaklanma) meditasyonları ve yoga pratiklerine dayanmakla birlikte seküler bir programdır.

Oturumlar duyguların, düşüncelerin, duyumların farkındalığını içeren zihinsel ve bedensel pratikleri içerir.

 

Nefesi ve bedensel duyumları dikkat için bir çapa olarak, günlük aktivitelerin tümüyle farkındalığını içerir.

 

Süre – Saat

8 haftalık bir grup programıdır. Haftada 2 saat yapılır. Sessizlik inzivası ile toplam 20 saattir.

Eğitim Platformu

On-Line Platform Uygulamaları

Eğitim Metodolojisi

Oturumlar dışında katılımcılar her gün 30-45 dakika pratik yapmaya teşvik edilir.

Nefesi dikkat için bir çapa olarak kullanarak, günlük aktivitelerin tümüyle farkındalığını içerir.

Mindfulness pratiklerine ve deneyimsel çalışmalara ek olarak katılımcıların paylaşımları yoluyla stres, stres yönetimi ve bilinçli farkındalığın günlük durum ve kişilerarası iletişimde nasıl uygulandığı konularına açıklık getirilir.

Program Dokümanı ve Katılımcı Belgesi

Program sonunda uluslararası geçerliliği olan katılım belgesi verilir. Bu belge uluslararası eğitmenlik eğitimine katılımın ilk koşulunu karşılamaktadır.


Katılım belgesi için en fazla 1 kez devamsızlık ve sessizlik gününe katılım koşulları aranmaktadır.