Telefonda Şikayet Yönetimi

Şikayet eden müşteri bir kurum için en değerli müşteridir. Kuruma hataları veya eksiklikleri varsa düzeltme, ileride oluşabilecek daha büyük sorunları önleme şansı sunar. Bununla birlikte şikayet eden müşteri bize bir fırsat daha sunuyordur; “Müşteri Bağlılığı Yaratma” fırsatı.

Çeşitli ürün ve hizmetin sunulduğu günümüzde, üretimden, teslimata kadar herhangi bir aşamada sorun çıkması kaçınılmaz. Müşteriler de bunun farkında. Sorunları dolayısıyla da şikayetleri sıfıra indirmek mümkün değil ancak doğru yöneterek bir kazanca dönüştürmek mümkündür.

Günümüz müşterisi için ürün veya hizmetteki sorun tek başına kurumdan vazgeçmeye sebep olmazken şikayet oluşmasından sonrası doğru yönetilirse müşteri bağlılığı yaratmaya fırsat oluşturur.

Telefonda şikayeti yönetmenin sırrını verirken müşteri bağlılığı yatma için fırsatları yakalamanızı sağlıyoruz.